Projekty

Název projektu: Vzdělání pro všechny
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008761

Cíl projektu: Díky projektu budou vytvořeny lepší podmínky pro společné vzdělávání žáků na naší škole.


Název projektu: Venkovní tělocvična

Cíl projektu: Díky projektu bylo vytvořeno hřiště pro děti s řadou cvičících prvků. Děti mohou hřiště využívat jak při výuce, tak v družině a ve volném čase, čímž podporujeme aktivní trávení času a zdravý životní styl.

Projekt byl spolufinancován Jihomoravským krajem. Dále bychom chtěli poděkovat za sponzorský dar firmě Milmar.