Informace o školní družině

 • Provoz  ŠD je od 12.00. do 16.00. hod. 
 • Poplatek za školní družinu se vybírá předem, měsíčně 150,- Kč, vždy k 15. dni v měsíci. 
 • Přihlásit se mohou děti během celého školního roku, pokud není plná kapacita.
 • DĚTI SI DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘINESOU:
  • ručník
  • převlek na výtvarnou činnost
  • sportovní  oblečení na ven
  • sportovní obuv do tělocvičny a přezůvky / platí pro 2. a 3. třídu/, / 1. třída může používat obuv z tělocviku a přezůvky ze školy/ Všechny věci prosím podepsat !
  • svačinku a dostatek pití
  • omluvení dětí, nebo výjimečné uvolnění v jinou hodinu než je uvedeno v zápisním lístku, vždy písemně do Deníčku ŠD, ŽK, nebo telefonicky. Jinak nebude žák ze ŠD uvolněn.

Tel. 544 220 826,   774 799 275,   775 063 373.
Prosím o seznámení se s Vnitřním řádem školní družiny.