Organizace školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018

Podzimní prázdniny 29.10.-30.10.2018
Vánoční prázdniny 22.12.2018-2.1.2019 (vyučování bude zahájeno ve čtvrtek 3.1.2019)
Pololetní vysvědčení 31.1.2019
Pololetní prázdniny 1.2.2019
Jarní prázdniny 11.2.-17.2. 2019
Velikonoční prázdniny 18.4.2019
Závěrečné vysvědčení 28.6.2019
Hlavní prázdniny 29.6.-1.9. 2019