Organizace školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

V letošním školním roce budou v naší škole tyto ročníky:
2. ročník – třídní učitelka Mgr. Vladimíra Durdová
3. ročník – třídní učitelka Mgr. Sylva Laštůvková
5. ročník – třídní učitelka Mgr. Petra Holoubková

Podzimní prázdniny 29. 10. – 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020
Pololetní vysvědčení 30. 1. 2020
Pololetní prázdniny 31. 1. 2020
Jarní prázdniny 17. 2. – 23. 2. 2020
Velikonoční prázdniny 9. 4. 2020
Závěrečné vysvědčení 30. 6. 2020
Hlavní prázdniny 1.7. – 31. 8. 2020