Vybavení žáků 2. ročníku

Sešity 512- 8 kusů
Sešity 513- 8 kusů
Tužka č. 2- 2 kusy
Pravítko
Lepidlo- 2 kusy
Ručník
Přezůvky
Doplnit do pouzdra pastelky, pero.
Cvičební úbor do tělocvičny a na ven.