ZŠ Hodějice
ZŠ Hodějice

EU- Peníze školám

Naše škola je zapojena do projektu EU-Peníze školám.

Získané finanční prostředky budou použity na zkvalitnění výuky v oblasti využívání ICT, jazyků, čtenářské a informační gramotnosti, přírodních a společenských věd.

ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 digitální učební materiály pro:

5.ročník – přírodověda – podnebné pásy, třídění živých organizmů, lidské tělo(autor: sylva.lastuvkova@seznam.cz)

5.ročník – vlastivěda – Česká republika, Evropa (autor: sylva.lastuvkova@seznam.cz)

3.ročník – matematika (autor: sylva.lastuvkova@seznam.cz)

5.ročník – vlastivěda – Novější dějiny ČR (autor: Vladimíra Durdová)

1.ročník – český jazyk (autor: Vladimíra Durdová)

1.ročník – matematika (autor: Vladimíra Durdová)

2.ročník – český jazyk (autor: Vladimíra Durdová)

4.ročník – angličtina (autor: sylva.lastuvkova@seznam.cz)

5.ročník – angličtina (autor: sylva.lastuvkova@seznam.cz)

ZŠ zpracovala v rámci šablony I/2  učební materiály pro:

3.ročník – Jazyk a jazyková komunikace – seznámení s některými autory knih pro děti(autor: sylva.lastuvkova@seznam.cz)

5.ročník – Člověk a jeho svět – vlastivědné putování po ČR (autor: Vladimíra Durdová)