ZŠ Hodějice
ZŠ Hodějice

Projekty školy

vybavení školy digitálními technologiemiprevence digitální propastidigitální učební pomůckyNázev projektu: Vzdělání pro všechnyProjekt-víceúčelové sportovní hřiště

Název projektu: Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Cíl: Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. 

                                         

 

 

Název projektu: Vzdělání pro všechny II

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017157

Cíl projektu: Díky projektu financovanému ze strukturálních fondů EU, programu OP VVV se nám daří rozvíjet prostředí školy a stále zvyšovat kvalitu výchovně-vzdělávacího procesu.

logo

 

Název projektu: Vzdělání pro všechny
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008761

Cíl projektu: : Díky projektu budou vytvořeny lepší podmínky pro společné vzdělávání žáků na naší škole.Cílem je zřízení místa školního asistenta,pomoci s přípravou na výuku žákům znevýhodněným a žákům ohroženým školním neúspěchem.

logo


Název projektu: Venkovní tělocvična

Cíl projektu: Díky projektu bylo vytvořeno hřiště pro děti s řadou cvičících prvků. Děti mohou hřiště využívat jak při výuce, tak v družině a ve volném čase, čímž podporujeme aktivní trávení času a zdravý životní styl.

Projekt byl spolufinancován Jihomoravským krajem. Dále bychom chtěli poděkovat za sponzorský dar firmě Milmar.

logologo


Název projektu: Venkovní učebna

Cíl projektu: V rámci projektu byla vybudována prostorná venkovní učebna v areálu školní zahrady. Díky této venkovní učebně budou mít děti možnost vybudovat si bližší vztah k přírodě, ať již v rámci běžné výuky či jiných aktivit. Učebna také umožňuje pedagogům propojit širokou škálu předmětů s venkovním prostředím a školní zahradou. V neposlední řadě se učebna stane příjemným prostorem pro trávení času v parných měsících.

Projekt byl spolufinancován Jihomoravským krajemzřizovatelem školy obcí Hodějice.

logo JMK