ZŠ Hodějice
ZŠ Hodějice

Školská rada

Školská rada byla zřízena dle zákona č.561/2004 Sb., v platném znění dne 8. 3.2006. Má

 3  členy-  zástupce zákonných zástupců /Eva Dočkalová/

             -   zástupce pedagogických pracovníků / Mgr. S. Laštůvková/

             -   zástupce  zřizovatale / Mgr. L. Záleská/

V letošním školním roce se sešla 20. 9. 2022.

Zápis ze školské rady září 2022.docx (15.32 kB)

Zápis ze školské rady květen 2023.docx (15.24 kB)