ZŠ Hodějice
ZŠ Hodějice

ŠPP

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

Zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na škole. ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, s pedagogy a dalšími školskými poradenskými zařízeními ( PPP, SPC ).

 Výchovný poradce- Mgr. Vladimíra Durdová

 • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů
 • organizace péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
 • organizace péče o mimořádně nadané žáky
 • organizace péče o žáky s individuálním vzdělávacím plánem
 • řešení problémů spojených se školní docházkou, školním neúspěchem
 • metodická podpora při přípravě, realizaci a vyhodnocení  IVP
 • spolupráce s třídními učitelkami a asistentkami pedagoga 
 • spolupráce se speciálními pedagogickými pracovišti
 • poskytnutí odborné literatury a materiálů pro rodiče žáků s SPU

 Konzultační hodiny po telefonické domluvě.

 Telefon: 544 220 826, 775 063 373  Email:durdova@zs-hodejice.cz

 

 Školní metodik prevence- Mgr. Petra Holoubková

 • vypracování a kontrola realizace minimálního preventivního programu (MPP) na škole
 • prevence sociálně-patologických jevů na škole (šikana, problematika návykových látek, sociálně nežádoucího chování,...)
 • koordinace preventivních aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a s odbornými pracovišti
 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy
 • konzultace s rodiči a pomoc při řešení problému
 • Konzultační hodiny po telefonické domluvě.
 • Telefon:544220826,   Email: holoubkova@zs-hodejice.cz                                                                 

 

Škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Rychlý kontakt

544220826
775063373