ZŠ Hodějice
ZŠ Hodějice

Zápis do 1. třídy ZŠ Hodějice


 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ HODĚJICE

Termín zápisu do první třídy ZŠ Hodějice pro školní rok 2024/ 2025
je čtvrtek 18. dubna 2024 od 14 do 17 hodin.

Zápis je složen z částí formální a motivační. Při formální části jsou vyplněny potřebné dokumenty se zákonným zástupcem a je-li u zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-.li s tím zákonný zástupce, může se dítě zúčastnit části motivační, kdy hravou formou dojde
k orientačnímu posouzení školní zralosti. Toto společné setkání má především motivovat dítě pro školní docházku, seznámit ho s prostředím naší školy a s pedagogickými pracovníky školy.

Při zápisu je třeba předložit:

  • OP zákonného zástupce,
  • rodný list dítěte/ v případě cizinců pas/,
  • vyplněnou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Formulář je možné si stáhnout na web. stránkách ZŠ Hodějice/Formuláře ke stažení/.

V případě, že se k zápisu nemůžete v tomto termínu zúčastnit, kontaktujte ředitelku školy na tel. čísle 775 065 373 pro individuální domluvu.

KRITERIA PŘIJETÍ DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU VE ŠKOLNÍM ROCE  2024-2025

Zákon stanoví, že přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti
s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy. Školský obvod je obec Hodějice a obec Němčany.

Na stránkách MŠMT ČR je možno najít doporučující materiál: Desatero pro rodiče předškolního věku. Je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

. VĚK dítěte –  6 let k 31. 8. 2024:

  •  dítě narozené od 1. září 2017 do 31. 8. 2018
  •  děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

 

 VĚK dítěte – 5 let k 31. 8. 2024:

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato k povinné školní docházce, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:

  • dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2024 – zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ (PPP, SPC),
  • dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2025 – zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ ŠPZ + ODBORNÉHO LÉKAŘE.

 

ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, musíte k Žádosti o odklad povinné školní docházky, kterou jste si stáhli z našich webových stránek, přiložit doporučující posouzení dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost a doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC). Začátek školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Žádost o odklad s oběma přílohami se odevzdává přímo u zápisu.

Přijměte naše pozvání na Den otevřených dveří, který naše škola pořádá v pátek 5. 4. 2024 od 14 do 17 hodin. Máte možnost prohlédnout si zázemí naší školy, seznámit se s personálem a rádi Vám zodpovíme Vaše případné dotazy. Těšíme se na Vás.