ZŠ Hodějice
ZŠ Hodějice
rozšířené vyhledávání

ID datové schránky: vzhuw4j

Zápis do 1. třídy ZŠ Hodějice

 

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU
VE ŠKOLNÍM ROCE 2022 / 2023

 

Ředitelka Základní školy Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace, rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhovět žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání níže uvedeným uchazečům:

Uchazeč- registrační číslo

Výsledek řízení

01

Přijat/a

02

Přijat/a

03

Přijat/a

04

Přijat/a

05

Přijat/a

06

Přijat/a

08

Přijat/a

09

Přijat/a

10

Přijat/a

12

Přijat/a

13

Přijat/a

14

Přijat/a

15

Přijat/a

16

Přijat/a

17

Přijat/a

18

Přijat/a

19

Přijat/a

20

Přijat/a

21

Přijat/a

22

Přijat/a

25

Přijat/a


Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Datum zveřejnění: 13. 4. 2022

Mgr. Vladimíra Durdová, ředitelka školy

 

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ HODĚJICE

Termín zápisu do první třídy ZŠ Hodějice pro školní rok 2022/ 2023
je úterý 5. dubna 2022 od 14 do 17 hodin.

Zápis je složen z částí formální a motivační. Při formální části jsou vyplněny potřebné dokumenty se zákonným zástupcem a je-li u zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-.li s tím zákonný zástupce, může se dítě zúčastnit části motivační, kdy hravou formou dojde
k orientačnímu posouzení školní zralosti. Toto společné setkání má především motivovat dítě pro školní docházku, seznámit ho s prostředím naší školy a s pedagogickými pracovníky školy.

Při zápisu je třeba předložit:

  • OP zákonného zástupce,
  • rodný list dítěte/ v případě cizinců pas/,
  • vyplněnou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Formulář je možné si stáhnout na web. stránkách ZŠ Hodějice/Dokumenty/, bude k dispozici také v MŠ Hodějice a MŠ Němčany.

V případě, že se k zápisu nemůžete v tomto termínu zúčastnit, kontaktujte ředitelku školy na tel. čísle 775 065 373 pro individuální domluvu.

KRITERIA PŘIJETÍ DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU VE ŠKOLNÍM ROCE  2022-2023

Zákon stanoví, že přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti
s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy. Školský obvod je obec Hodějice a obec Němčany.

Na stránkách MŠMT ČR je možno najít doporučující materiál: Desatero pro rodiče předškolního věku. Je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

. VĚK dítěte –  6 let k 31. 8. 2022:

  •  dítě narozené od 1. září 2015 do 31. 8. 2016
  •  děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

 

 VĚK dítěte – 5 let k 31. 8. 2022:

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato k povinné školní docházce, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:

  • dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2022 – zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ (PPP, SPC),
  • dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2023 – zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ ŠPZ + ODBORNÉHO LÉKAŘE.

 

ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, musíte k Žádosti o odklad povinné školní docházky, kterou jste obdrželi v MŠ nebo si stáhli z našich webových stránek, přiložit doporučující posouzení dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost a doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC). Začátek školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Žádost o odklad s oběma přílohami se odevzdává přímo u zápisu.

Přijměte naše pozvání na Den otevřených dveří, který naše škola pořádá ve čtvrtek 24. 3. 2022 od 14 do 17 hodin. Máte možnost prohlédnout si zázemí naší školy, seznámit se s personálem a rádi Vám zodpovíme Vaše případné dotazy. Těšíme se na Vás.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
1
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Rychlý kontakt

544220826
775063373