ZŠ Hodějice
ZŠ Hodějice

Přihlašování, odhlašování, platba

 

Informace k přihlašování, odhlašování a platbě obědů

 • V ZŠ je pouze výdejna. Obědy se dováží ze ŠJ MŠ Hodějice. Veškerá agenda je vedena v MŠ Hodějice.

Doba výdeje stravy: 11,30- 12,30 hod.

Cena obědů od 1. 1. 2024

 • oběd žáci 7 - 10 let   32 
 • oběd žáci 11 - 14 let  36

Upozornění pro rodiče:

 • Podle nařízení vlády ČR a zákona 561/2004 a vyhlášky 107/2008 Sb., děti, které dovrší ve školním roce 7 let, platí za stravu více dle výživových norem a finančního limitu na nákup potravin. Tím jsou zařazeny do Ⅱ. skupiny 7 - 10 let.
 • Stravování v době nemoci žáka - je povoleno strávníkovi první den neplánované nepřítomnosti si vyzvednout oběd v době od 10,45-11,00 hod. v MŠ Hodějice. Nárok na vyzvednutí obědu má žák pouze první den nepřítomnosti.
 •  Školní jídelna neposkytuje a nemá povinnost poskytovat dietní stravu.
 • Odhlašování obědů si bude provádět každý rodič sám přes internetovou stránku www.jidelna.cz na základě přihlašovacích údajů, které žáci obdrželi po odevzdání přihlášky. Je možné odhlásit oběd  také formou sms. na telef. čísle 722 677 473. Odhlášení či přihlášení stravy  může strávník  učinit nejpozději den předem do 15 hodin.
 • V pondělí a ve dny po státním svátku je možno odhlásit obědy do 8, 00 hodin.Pokud budete odhlašovat obědy ve dnech volna, odhlaste oběd formou sms. na tel čísle 722 677 473, protože systém ve dnech volna nefunguje.
 • Za neodebranou stravu nebo špatně odhlášenou stravu ŠJ neposkytuje náhradu.
 • Vyučující ZŠ Hodějice není povinen oběd odhlašovat.

Výše platby :

ZŠ strava 7-10 let     650 Kč                               ZŠ strava 11 a více let                             750 Kč

 • Forma platby bude probíhat trvalým příkazem na č.ú. - 27-3882840207/ 0100 OD ZÁŘÍ DO ČERVNA.Splatnost vždy do 15. v měsíci na celý měsíc.Přeplatky na stravném se vrací vždy na konci školního roku, nejdříve v červenci.Variabilní symboly budou předány na začátku školního roku. Prosíme o kontrolu, zda v daném měsíci platba proběhla. V případě neuhrazení částky dochází následující měsíc u žáků ZŠ k pozastavení odběru stravy.
 • V ředitelně ZŠ Hodějice je k dispozici Vnitřní řád školní jídelny.
 • Dotazy na tel: 722 677 473, 544 220 858, 603 524 424