ZŠ Hodějice
ZŠ Hodějice
rozšířené vyhledávání

ID datové schránky: vzhuw4j

Provoz školní výdejny

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD VÝDEJNY

PROVOZNÍ DOBA

 • Jídelna vydává stravu ve dnech školního vyučování.
 • V době školních prázdnin se výdej stravy neprovádí.
 • Výdej stravy se provádí v době od 11.50 do 12.30 hod.
 • Ke stravování přihlašují a odhlašují žáky jejich zákonní zástupci.

Povinnosti uživatelů jídelny

 • Udržujte pořádek a čistotu ve výdejně.
 • Dbejte na bezpečnost svou i ostatních osob. Předcházejte vzniku úrazů.
 • Komunikační prostory udržujte vždy trvale volné a bez překážek.
 • Používejte zařízení a vybavení jen k tomu účelu, ke kterému je určeno.
 • Veškeré závady, poškození a nedostatky nahlaste svému nadřízenému.
 • Vydané jídlo je určeno pouze ke konzumaci ve školní výdejně, strávníci je neodnáší z místnosti.
 • Stravování žáků je možné pouze v době přítomnosti žáků ve škole. Odebrat oběd je možné pouze v první den nemoci.
 • Dohled zajišťují pedagogičtí pracovníci. Rozvrh dohledů je vyvěšen ve výdejně.
 • Použité nádobí a příbory odnesou strávníci na vyhrazené místo.

Povinnosti obsluhy výdejny jídel

 • Kontrolujte teplotu vydávaných jídel (musí být nejméně + 60 °C).
 • Údaje o měření teploty jídel zapisujte do sešitu. Záznamy uchovávejte nejméně 1 měsíc.
 • Používejte předepsaný oděv a ochranné pomůcky (bílý plášť, ochranné rukavice proti popálení či opaření, gumové rukavice při úklidu).
 • Pracovní oděv ukládejte po skončení pracovní doby na určené místo (skříňka na oděv).
 • Dodržujte zásady osobní a provozní hygieny.
 • Zdravotní průkaz na vyzvání předložte orgánu ochrany veřejného zdraví.
 • Používejte zařízení a vybavení jen k tomu účelu, ke kterému je určeno.
 • Manipulaci s elektrickým zařízením provádějte vždy se suchýma rukama.
 • Zajistěte, aby na umyvadle bylo vždy k dispozici tekuté mýdlo.
 • Rozlité kapaliny a mastnotu neprodleně odstraňte (hrozí riziko uklouznutí).
 • Denně (po skončení práce) proveďte úklid jídelny, výdejny jídel a sanitárních zařízení.
 • K čistění zařízení a k úklidu kuchyně používejte jen takové desinfekční, oplachovací a jiné čistící přípravky, jejichž používání není v rozporu s hygienickými předpisy.
 • Mycí a čistící prostředky skladujte na určeném místě (mimo prostor výdejny jídel).
 • Veškeré závady, poškození a nedostatky nahlaste svému nadřízenému.

Zákaz vstupu nepovolaným osobám

 • Do výdejny jídel mohou vstupovat a provádět zde pracovní činnosti pouze pověřené osoby se zdravotním průkazem.

 

 

V Hodějicích 1.9.2020                               Schválila : Mgr. Vladimíra Durdová,ředitelka školy

 

                                                                                                                                                                

 

 

Výdejna

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Rychlý kontakt

544220826